Badania DNA Czwartek, 29 czerwca 2017

UWAGA!
Uprzejmie informujemy o 10 % letnim rabacie na badania na ojcostwo i diagnostykę genetyczną. Czas trwania promocji do 31 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje: 605 612 886, 801 580 800

Uwaga! Oszuści podszywają się pod firmę Genetico!
Instytut Genetyki Sądowej ostrzega przed fałszywymi firmami, które podszywają się pod Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej oferując wykonywanie badań pod naszym szyldem. Informujemy, iż jest to działanie przestępcze, naruszające prawo własności i dobre mienie naszej firmy.
Akredytowane laboratorium IGS, występuje tylko pod następującymi adresami internetowymi:
http://www.igs.org.pl/
http://www.genetico.pl/
http://gentest.org.pl/
Prosimy Państwa o rozważne składanie zamówień.

Z poważaniem:
Jolanta Powierska – Czarny
Dyrektor Instytutu Genetyki Sądowej

Instytut Genetyki Sądowej - fachowość, wiedza, doświadczenie

Testy i badania DNA

Instytut Genetyki Sądowej, działający od 2005 roku, wykonuje badania genetyczne i testy DNA na potrzeby organów procesowych (sądów, prokuratur), policji oraz osób indywidualnych i instytucji w zakresie identyfikacji osobniczej. Badane są ślady biologiczne, ustalania ojcostwa i pokrewieństwa.

Standardowe ekspertyzy kryminalistyczne w dziedzinie biologii i genetyki sądowej, jak również ślady genetyczne wykonujemy w terminie 14 do 21 dni. Testy DNA wykonujemy w krótszym terminie. Gwarantujemy naszym zleceniodawcom rzetelność i terminowość wydawania opinii.

Instytut Genetyki Sądowej prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie genetyki sądowej, skupiające się na rozwijaniu narzędzi genetycznej identyfikacji (również opartej o ślady biologiczne) i ustalania pokrewieństwa człowieka oraz innych organizmów roślin, zwierząt a także drobnoustrojów.

Ogromna wiedza zawodowa i praktyczna oraz wieloletnie doświadczenie pracowników pozwalają na szybkie wprowadzanie najnowocześniejszych osiągnięć genetyki do praktyki laboratoryjnej oraz tworzenie własnych aplikacji. Najnowsze oferowane usługi to test DNA predyspozycji genetycznych do nowotworów dziedzicznych oraz wysokospecjalistyczny test DNA niektórych trudno wykrywalnych chorób zakaźnych.


ustalenie ojcostwa

Dowód z badań DNA w postępowaniu sądowym

Dowód z badań polimorfizmu DNA jest jednym z niewielu obiektywnych środków dowodowych, co znalazło między innymi uznanie w dokumentach Unii Europejskiej - Rekomendacja Rady Europy (R1/92) zaleca, aby "badania DNA wykonywane były w każdym możliwym przypadku, bez względu na wagę popełnionego czynu." Analiza DNA, jak głosi Rekomendacja, "(...) jest skomplikowanym procesem naukowym, który może być prowadzony jedynie w laboratoriach mających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie a wykonujący je eksperci powinni posiadać wysoki stopień wiedzy zawodowej i praktycznej".


Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej

Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej jest nowoczesnym laboratorium genetyki molekularnej zlokalizowanym na terenie Polski, pozwalającym na przeprowadzenie nawet najbardziej wyrafinowane badania genetyczne w dziedzinie identyfikacji. Cały proces badawczy prowadzony jest w tym laboratorium, żadne z analiz nie są podzlecane innym placówkom. Badania DNA realizujemy zgodnie z najwyższą europejską normą jakości EN/PN 17025. Nasi pracownicy poddawani są dwa razy w roku zewnętrznym testom kompetencyjnym przeprowadzanym przez amerykańską organizację certyfikującą miedzy innymi laboratoria genetyki sądowej Collaborative Testing Services Inc. oraz przez niemieckojęzyczną grupę profilowania DNA GEDNAP.
Program TVP "Fabryka Pomysłów" zrealizowany w naszym Instytucie: Fabryka Pomysłów


Eksperci Instytutu Genetyki Sądowej

Eksperci Instytutu Genetyki Sądowej to naukowcy posiadający najwyższe kwalifikacje potwierdzone tytułami naukowymi, publikacjami w krajowej i zagranicznej literaturze fachowej oraz setkami wykonanych ekspertyz w dziedzinie badania śladów biologicznych i ponad tysiącem w sprawach o ustalenie ojcostwa. Wysokie kwalifikacje ekspertów Instytutu poparte wieloletnim doświadczeniem pozwoliły na wpisanie ich na Listy Biegłych Sądowych w dziedzinie Biologii i Genetyki Sądowej w kilkunastu sądach okręgowych. Zgodnie z wymogami (ustawa o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U.03.171.1663) Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej wpisane jest do Rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych KIDL pod numerem 2614, a eksperci Instytutu są wpisani na Krajową Listę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerami 10975,11124.

Celem Instytutu jest świadczenie usług na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości i Ochrony Zdrowia w Polsce, na możliwie najwyższym poziomie kompetencji.
Dr Jolanta Powierska-Czarny (Kierownik Instytutu)
Dr Jakub Czarny (Ekspert Genetyki Sądowej)


PROJEKTY BADAWCZO - NAUKOWE
Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy realizuje projekt rozwojowy wraz z Katedrą Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca. Projekt jest finasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czytaj więcej...


Nagrody i certyfikaty dr Jolanty Powierskiej-Czarny i dr Jakuba Czarnego 

badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna badania dna
spacer po laboratorium

Akredytacje

Laboratorium IGS akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) nr AB 1493 zgodnie z normą europejską ISO 17025 potwierdza wprowadzenie przez laboratorium międzynarodowych standardów kryminalistycznych badań profilowania DNA w identyfikacji osobniczej śladów biologicznych oraz ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa. Polskie Centrum Akredytacji jest jedyną jednostką akredytującą, uprawnioną przez Państwo Polskie. Zgodnie z nowymi przepisami w roku 2014 wszystkie laboratoria świadczące usługi profilowania DNA powinny być akredytowane przez PCA. Więcej...Ekspertyzy kryminalistyczne
  Laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej.

Przykład analizy polimorfizmu DNA:  
a). profil DNA w postaci           
fluorogramu                      


medycyna sądowa
System do wielokolorowej analizy produktów PCR ABI 7000      

 ZAPYTANIA OFERTOWE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

» Aktualne zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE
Fundusz Badań i Wdrożeń


» Aktualne zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


» Aktualne zapytania ofertowe

» Przetargi
© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone