O Instytucie  >  Kryminalistyka  >  Cennik Czwartek, 29 czerwca 2017

Testy DNA - cena

Wykonujemy testy DNA badające obecność śladów biologicznych. Cena ustalana indywidualnie.

Profil DNA – badania genetyczne śladów biologicznych w zakresie loci STR autosomalnego DNA
Czas analizy: 14 - 21 dni roboczych
Testy DNA cena: Do uzgodnienia
Ilość: 1 ślad biologiczny


Badanie chromosomu Y - badania genetyczne śladów biologicznych w zakresie loci STR chromosomu Y
Czas analizy: 14 - 21 dni roboczych
Testy DNA cena: Do uzgodnienia
Ilość: 1 ślad biologiczny


Badanie mitochondrialnego DNA - badania genetyczne śladów biologicznych w zakresie polimorfizmu mitochondrialnego DNA (sekwencjonowanie mt-DNA)
Czas analizy: 14 - 21 dni roboczych
Testy DNA cena: Do uzgodnienia
Ilość: 1 ślad biologiczny


*W rubryce czas analizy podane są terminy od momentu dostarczenia materiału do badań genetycznych do laboratorium.

*W przypadku dużych spraw kryminalnych przy analizie genetycznej powyżej 20 śladów biologicznych stosujemy upusty cenowe.
© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone