O Instytucie  >  Diagnostyka medyczna Czwartek, 29 czerwca 2017

diagnostyka medyczna DIAGNOSTYKA MIKROORGANIZMÓW

Dlaczego wykonujemy badania genetyczne

Wykrywanie materiału genetycznego DNA mikroorganizmów chorobotwórczych w tym bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków to najwyższy standard pośród dotychczas stosowanych metod diagnostycznych. Metody te stały się szczególnie użyteczne w przypadku tych mikrorganizmów, których hodowla w standardowym laboratorium mikrobiologicznym jest niemożliwa. Identyfikacja czynnika chorobotwórczego następuje natychmiast po zakażeniu, a nie jak w przypadku badań immunologicznych po wytworzeniu przeciwciał, które mogą pojawić się po kilku dniach nawet tygodniach, lub być nieobecne w przypadku upośledzonej odporności. W przebiegu zakażenia naturalnie występuje tzw. okienko serologiczne, które obejmuje czas od chwili zakażenia do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko danemu patogenowi (czas ten może trwać średnio od 4 do 8 tygodni).

Metody oparte na identyfikacji materiału genetycznego (odcinka kodu genetycznego patogenu) są czulsze i bardziej wiarygodne, gdyż okienko serologiczne w tym przypadku jest bez znaczenia. Ponadto metody genetyczne cechuje duża szybkość oraz powtarzalność wyników przy znacznie niższej inwazyjności.


W przypadku transfuzji, transplantologii czy dializ błąd w oznaczeniu statusu zakażenia może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Z tych też względów w nowoczesnej medycynie coraz powszechniejsze są testy na obecność materiału genetycznego wirusów czy innych drobnoustrojów. Proponowane przez nasz Instytut badania dają możliwość ilościowej oceny materiału genetycznego patogenu, a to pozwala na ocenę stopnia nasilenia zakażenia miedzy innymi odróżnienie bezobjawowych nosicieli od osób z czynnym zakażeniem a także monitorowanie terapii.Zdrowie Twoje i Przyszłego Dziecka

Kobiety w ciąży jak i planujące ciążę w krajach wysokorozwiniętych poddaje się badaniom profilaktycznym umożliwiającym wykrywanie chorobotwórczych drobnoustrojów szczególnie groźnych dla prawidłowego przebiegu ciąży bądź dla zdrowia nowonarodzonego dziecka.Jakie badania diagnostyczne możemy przeprowadzić


Rodzaj testu DNA Wykrywany patogen i działania niepożądane
CMV (Cytomegalovirus)- Wirus cytomegalii ludzkiej najczęstsza przyczyna zakażeń płodowych wirus może doprowadzić do uszkodzenia płodu i w niektórych przypadkach obumarcia, u zakażonych noworodków zapalenie śledziony, wątroby, nawracające zapalenie płuc
HSV 1/2 (Herpes simplex virus)- Wirus opryszczki przyczyna licznych zmian pęcherzykowych narządów płciowych, u noworodków zwykle przenoszona w trakcie porodu ale może być nabyta w czasie ciąży przez łożysko może przebiegać jako postać uogólniona (powiększenie wątroby, żółtaczka, skaza krwotoczna , objawy z o.u.n., obumarcie) lub miejscowa (zmiany na skórze, spojówkach)
HPV (Human papillomavirus)- Wirusy brodawczaków ludzkich oznaczamy najczęściej występujące onkogenne typy (11, 6, 16, 18, 31, 33) przyczyna raka szyjki macicy, raka sromu, raka prącia, zmian przednowotworowych okolicy narządów płciowych i odbytu (brodawki, kłykciny kończyste)
Chlamydia trachomatis przyczyna najczęstszych bakteryjnych zakażeń układu moczowo-płciowego może przebiegać bezobjawowo, może prowadzić do wtórnej bezpłodności, poronień, zakażeń okołoporodowych noworodków: zapalenie gałki ocznej, spojówek, płuc
Toxoplasma gondii większość zakażeń ma charakter bezobjawowy T. gondii może przenikać przez łożysko i uszkadzać płód szczególnie w I trymestrze ciąży (małogowie, wodogłowie, powiększenie narządów trzewnych, zapalenie naczyniówki, siatkówki, obumarcie płodu)
Neisseria gonorrhoeae objawy typowe dla rzerzączki (częste zakażenie bezobjawowe), zakażenie okołoporodowe: zapalenie gałki ocznej może prowadzić do ślepoty
Ureaplasma urealyticum mycoplasma narządów rodnych, zakażenia układu moczowo-płciowego, zakażenia okołoporodowe: posocznica, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych
Pneumocystis carinii pnumocystozowe zapalenie płuc (PZP) przebiega typowo trudności diagnostyczne, może dotyczyć wcześniaków, noworodków z niską masą urodzeniową, dzieci z niedoborem masy, dzieci z niska odpornością, chorych z zakażeniem CMV, ADIS.
Mycoplasma pneumoniae mycoplasma narządów rodnych, atypowe zapalenie płuc szczególnie u dzieci szkolnych
Chlamydia pneumoniae atypowe zapalenie płuc i dróg oddechowych, związek z chorobami krążenia i astmą oskrzelową
Listeria monocytogenes listerioza (ciężkie zapalenie płuc i opon mózgowych) dotyczy szczególnie bardzo młodych osób oraz dorosłych z obniżoną odpornością (rak, przeszczepy narządów), bakteria może przechodzić przez łożysko zakażenia płodowe ciężki przebieg, wysokie ryzyko obumarcia
Leginella pneumophila ciężkie zapalenie płuc, biegunka, może występować szczególnie u osób z upośledzoną odpornością
Wirus różyczki częste zakażenie bezobjawowe lub wysypka, zakażenia płodowe: wady mnogie szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży
HCV (hepatitis C virus) wirus zapalenia wątroby typu C zakażenia bezobjawowe są częstsze niż objawowe, może prowadzić do raka wątroby, zakażenia okołoporodowe
HBV (hepatitis B virus) wirus zapalenia wątroby typu B zakażenia bezobjawowe są częstsze niż objawowe, ryzyko marskości i nowotworu wątroby, zakażenia okołoporodowe (podawanie gamma-globuliny HIBg)
EBV wirus Epsteina-Barr mononukleoza zakaźna, zakażenie bezobjawowe, dodatkowy czynnik stanów nowotworowych

*Nasza oferta badawcza obejmuje również testy DNA wykrywające szereg innych patogenów na indywidualne zamówienie.

Bezpieczeństwo pobierania materiału do badań genetycznych

  • procedury pobierania materiału do badań genetycznych są mniej inwazyjne w stosunku do tradycyjnych,
  • materiał do badań pobiera odpowiednio w tym celu przeszkolony personel (lekarz, pielęgniarka) do specjalnych zestawów probówek,
  • procedury pobierania zostały tak opracowane, że są całkowicie bezpieczne dla pacjentów również dla przyszłego dziecka w przypadku kobiet w ciąży,
  • właściwie zabezpieczony i przechowywany materiał jest dostarczany do laboratorium w ciągu 24 godzin i poddawany odpowiednim procedurom badawczym,
  • czas oczekiwanie na wynik uzależniony od rodzaju testu (testy HPV - 7 dni roboczych, testy ilościowe - 14-21 dni roboczych),
  • w wyjątkowych okolicznościach badanie może być wykonane w ciągu 24 godzin.


DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW

Genotypowanie wirusa HPV

Dzięki osiągnięciom współczesnej genetyki molekularnej poznano genetyczne podłoże niektórych chorób nowotworowych w tym raka szyjki macicy, który jest drugim z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Dzięki tej wiedzy możemy za pomocą odpowiednich testów genetycznych wykrywać obecność wirusa w organizmie, a to ma szczególne znaczenie w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworu.

Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołuje w większości łagodne zmiany w postaci brodawek nie zagrażające zdrowiu. Jednakże ponad 30 odmian genetycznych wirusa ma właściwości onkogenne. Około 80 do 82% przypadków raka szyjki macicy związanych jest z onkogennymi typami 16, 18, 31, 45 oraz 52. Wykrywanie HPV przy pomocy testów genetycznych ma szczególne znaczenie w profilaktyce i doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Oferowany test jako jedyny w Polsce pozwala na określenie wszystkich znanych typów genetycznych wirusa papillioma oparty jest na analizie PCR - multiplex, w połączeniu z sekwencjonowaniem w przypadkach rzadkich wariantów sekwencji wirusa (np. odmian geograficznych).

Stosujemy najwyższej klasy certyfikowane odczynniki oraz nowoczesny sprzęt w postaci automatycznych analizatorów DNA.

Istnieje około 100 różnych odmian wirusa HPV, 17 spośród nich wykazuje wysokie ryzyko działania onkogennego. Identyfikacja określonych typów onkogennych wirusa HPV w raku szyjki macicy uzależniona jest od regionu geograficznego. Jednakże brak takich zależności w przypadku dwóch odmian wirusa HPV (HPV16, HPV18) związanych z około 70% raka szyjki macicy. Za pozostałe 10 do 12% przypadków odpowiadają typy 31, 45 oraz 52 wirusa HPV. Według oficjalnych statystyk epidemiologicznych u około 99.7% przypadków raka szyjki macicy zidentyfikowano HPV.

Rak szyjki macicy nie jest jedynym typem nowotworu związanym z wirusem HPV. Wirus HPV wykazuje związki z występowaniem innych typów nowotworów (około 5.2% ogólnej liczby nowotworów). Nowotwory te obejmują około: 85% nowotworów odbytnicy, 50% nowotworów sromu i pochwy, 50% nowotworów penisa, 20% jamy ustnej, 10% krtani i przełyku.

Przeprowadzone badania wykazują, że po roku od momentu zakażenia wirusem HPV tylko 1/3 z tych przypadków wykazuje dodatnie testy, po upływie 2 lat tylko 19%.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przynajmniej raz w ciągu życia każdej kobiety wykonanie testu na obecność wirusa HPV. W krajach dawnej Unii Europejskiej między innymi dzięki wysoko zaawansowanej profilaktyce notuje się o połowę niższą śmiertelność w wyniku raka szyjki macicy.Materiał do badań – stanowią wymazy z miejsc chorobowo zmienionych lub miejsc potencjalnego występowania wirusa procedura prosta, bezbolesna. Konieczność wizyty u swojego lekarza w celu pobrania materiału do badań genetycznych wirusa HPV.Oferowane prze Instytut testy genetyczne określają ryzyko raka szyjki macicy związanego z obecnością onkogennego typu wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego).Zestaw do pobrania materiału genetycznego - posiada certyfikat wyrobu medycznego
Skład: Najwyższej klasy wymazówki do badań DNA, papierowa koperta z osuszaczem i wkładem osuszającym na pobrany materiał, beztalkowe rękawiczki, zlecenie, instrukcja pobrania, koperta zwrotna, koperta bezpieczna transportowa.
Cena: 79 zł


Opis badania: Badanie obejmuje wykrywanie DNA patogenów HSV 1 /2 Ureaplasma parvum, urealyticum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis
Nazwa testu: GENETICO Panel profilaktyka ciąża 1
Czas analizy: 7 dni roboczych
Cena: 499 zł


Opis badania: Badanie bejmuje wykrywanie DNA patogenów: CMV (Cytomegalowirus), Toxoplasma gondii, Parwowirus B19, HSV 1 /2
Nazwa testu: GENETICO Panel profilaktyka ciąża 2
Czas analizy: 7 dni roboczych
Cena: 399 zł


Opis badania: Badanie obejmuje wykrywanie DNA patogenów HPV, Candidia krusei, albicans, glabrata, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureoplasma parvum, urelalyticum, HSV1, HSV2, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis
Nazwa testu: GENETICO Panel profilaktyka ginekologiczna 1
Czas analizy: 7 dni roboczych
Cena: 992 zł


Opis badania: Badanie obejmuje genotypowanie wirusa HPV mozliwość oznaczenia wszystkich znanych typów wirusa (multipleks PCR, sekwencjonowanie DNA)
Nazwa testu: GENETICO Panel profilaktyka ginekologiczna 2
Czas analizy: 14 dni roboczych
Cena: Do uzgodnienia

Zamówienie testów predyspozycji do chorób genetycznych i dalsze informacje na stronie www.genetico.pl


© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone