O Instytucie  >  Inne badania Czwartek, 29 czerwca 2017

BADANIA GENEALOGICZNE
Dziedziczone po mieczu, dziedziczone po kądzieli...

Oferujemy ustalenie pochodzenia w zależności od wybranego zakresu badań genetycznych zarówno w linii matczynej jak i ojcowskiej.

Przeprowadzamy analizę zmienności: DNA chromosomu Y (linia ojcowska) lub mitochondrialnego DNA (linia matczyna).

Badanie profili genetycznych chromosomu Y - badaniu poddają się wyłącznie przedstawiciele linii męskiej. Badamy markery genetyczne znajdujące się na chromosomie Y, a więc dziedziczone z ojca na syna. Dzięki tym badaniom możemy określić prawdopodobne miejsce pochodzenia czy też potencjalną populację, z której wywodzi się badana osoba.
W przypadku materiału genetycznego wielopokoleniowej, możliwa staje się rekonstrukcja drzewa genealogicznego w linii męskiej z wyodrębnienie wspólnego przodka.

Cennik


Badanie zmienności genetycznej mt-DNA. Badaniu mogą być poddani zarówno kobiety jak i mężczyźni. Informacja genetyczna zawarta w mitochondrialnym DNA charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi cechami.. Przede wszystkim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w specyficzny sposób - dziedziczona jest zawsze po matce ”po kądzieli”. Zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taką samą sekwencją mt-DNA, w praktyce oznacza to łatwość w ustaleniu pokrewieństwa.

Testy te są niezwykle pomocne w badaniach genealogicznych w linii żeńskiej. W przypadku materiału genetycznego wielopokoleniowej, możliwa staje się rekonstrukcja drzewa genealogicznego w linii żeńskiej z wyodrębnienie wspólnego przodka.

Cennik


IDENTYFIKACJA ROŚLIN I ZWIERZĄT

W dochodzeniach kryminalistycznych w nielicznych przypadkach istnieje konieczność analizy materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt i roślin czy drobnoustrojów. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce wykonująca tego typu analizy genetyczne.

Instytut Genetyki Sądowej oferuje badania profilowania DNA dla celów identyfikacji osobniczej dzika/świni, psa, konia.

W przypadku roślin przeprowadzamy profilowanie DNA dla celów identyfikacji osobniczej sosny, buku, dębu.

Przeprowadzamy badania identyfikacyjne innych gatunków roślin i zwierząt oraz drobnoustrojów na zlecenie. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta. [kontakt]© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone