O Instytucie  >  Nowości Czwartek, 29 czerwca 2017

NAJNOWSZA OFERTA USŁUG BADAWCZYCH

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innowacyjnych testów opracowanych w ramach technologii DNA IMAGING, w ramach projektu badawczego pod nazwą "Badania nad opracowaniem przełomowej technologii testów genetycznych DNA IMAGING" realizowanego przez IGS w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych".

DNA IMAGING


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innowacyjnych testów opracowanych w ramach technologii sekwencjonowania następnej generacji, w ramach projektu badawczego Fundusz Badań i Wdrożeń pod nazwą „Wyposażenie działu badawczego IGS w sekwenator następnej generacji (NGS) celem prowadzenia badań w obszarze oceny stanu zanieczyszczeń w żywności oraz w środowisku naturalnym” realizowanego przez IGS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

BADANIA META POPULACYJNE META GENOMOWE DIAGNOSTYKA© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone