O Instytucie  >  Toksykologia Czwartek, 29 czerwca 2017

Toksykologia i badanie narkotyków

Chcieliśmy poinformować, że Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy w odpowiedzi na zapotrzebowania zgłaszane ze strony organów procesowych powołał pracownię Toksykologii Sądowej, która od stycznia 2014 prowadzi oznaczanie zawartości alkoholu, hemoglobiny tlenkowęglowej, środków odurzających, leków psychotropowych i nasennych we krwi oraz badanie narkotyków.

Badania akredytowane
- Oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka
- Oznaczanie zawartości Δ9-THC w płynach ustrojowych człowieka
- Oznaczanie zawartości Δ9-THC w produktach Cannabis

Pozostałe badania z dziedziny toksykologii i fizykochemii – nieakredytowane
- identyfikacja i oznaczanie ilościowe pozostałych środków odurzających (narkotyków) i leków psychotropowych i nasennych we krwi
- oznaczanie ilościowe metanolu we krwi
- badania retrospektywne dotyczące stężenia alkoholu i związków działających podobnie do alkoholu we krwi
- badania retrospektywne dotyczące stężenia alkoholu i związków działających podobnie do alkoholu we krwi
- identyfikacja markerów alkoholu etylowego w mięśniach
- identyfikacja pozostałych środków odurzających (narkotyków), substancji psychotropowych i leków
- identyfikacja substancji ropopochodnych
- identyfikacja trucizn, substancji chemicznych, badania porównawcze
- badanie alkoholi
- badania identyfikacyjne farb, środków kryjących
- badania identyfikacyjne mikrośladów, badania porównawcze

Toksykologia i badanie narkotyków
Toksykologia i badanie narkotyków


© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone