O Instytucie  >  Ustalanie ojcostwa Czwartek, 29 czerwca 2017

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż 10% rabat z okazji 10-lecia działalności Instytutu Genetyki Sądowej zostaje przedłużony do 31.05.2017. Promocja dotyczy badań na ojcostwo i diagnostyki genetycznej.
Szczegółowe informacje: 605 612 886, 801 580 800

Sądowe ustalenie pokrewieństwa i testy na ojcostwo


Ojcostwo i pokrewieństwo

Wykorzystując osiągnięcia biologii molekularnej i podstawowe prawa genetyki możliwym stało się to, czego starożytni nigdy nie byli pewni a w swym kodeksie zabronił Napoleon - ustalanie ojcostwa ponad wszelką wątpliwość.

Nasze podobieństwo łączy nas ogólnoludzką więzią gatunkową, natomiast różnice, tak na poziomie wyglądu, zachowania i psychiki stanowią o unikalności każdego człowieka. Właśnie owe unikalne cechy są wyznacznikami, identyfikującymi poszczególne osoby. Prawidła te mają swoje odzwierciedlenie na poziomie genetycznym, zapisanym w kolejności ułożenia tylko czterech liter "genetycznego alfabetu" - A, C, G, T w zapisie liczącym 6 miliardów liter w DNA, który stanowi genom człowieka. Natomiast kombinacje tych liter to swoisty kod genetyczny, zapisujący skład białek podstawowych składników budulcowych istot żywych.

Testy DNA, które stały się narzędziami w identyfikacji genetycznej między innymi ustalenie pokrewieństwa i ojcostwa (test na ojcostwo) polegają na zbadaniu zapisu genetycznego kilkunastu markerów genetycznych (odcinków DNA) rozsianych po całym genomie. Do badań tych wybrano takie, które spełniają podstawowe kryteria jakimi jest wysoka unikalność i duża różnorodność (polimorfizm). Uzyskany profil genetyczny złożony z kilkunastu markerów może być unikatowym wyznacznikiem każdej osoby tzw. "genetycznym odciskiem palca" - z reguły tej "wymykają" się jedynie bliźnięta jednojajowe.

Sądowe ustalenie ojcostwa
Nasz materiał genetyczny występuje w dwóch kopiach, z których jedną dziedziczymy zawsze od biologicznej matki, drugą - od ojca. Reguła ta, zwana pierwszym prawem Mendla pozwala, na podstawie porównania profili genetycznych definitywnie rozstrzygnąć kwestie rodzicielstwa. W postępowaniu cywilnym badania takie wykorzystywane są w sprawach takich jak sądowe ustalenie ojcostwa. Są również nieocenionym narzędziem w identyfikacji osób zaginionych.


Badania rozstrzygające

Test na ojcostwo wykonywany w laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej standardowo prowadzony jest w oparciu o zestaw typu multiplex PCR – PowerPlex16 – badamy co najmniej 15 markerów STR oraz marker płci i przeprowadzamy analizę statystyczną. Statystyczna interpretacja ma na celu oszacowanie wartości dowodowej i na tej podstawie formułowana jest końcowa opinia. Wykorzystywany w naszym laboratorium standardowo zestaw markerów ma najwyższą przydatność w ustalaniu pokrewieństwa, w porównaniu do oferowanych na rynku badań DNA standardowo zestawów multipleksowych. Zestaw PowerPlex16 zapewnia najwyższą wartość dowodową ze względu na najwyższą teoretyczną szanse wykluczenia niesłusznie pozwanego mężczyzny (ang. MEN mean exclusion chance). W przypadku jakichkolwiek niejasności poszerzamy zakres badań o kolejne markery genetyczne. Każdy test na ojcostwo wykonujemy dwukrotnie. Nasza ekspertyza jest rozstrzygająca, potwierdza lub wyklucza ojcostwo.

Końcowa opinia z badań DNA formułowana jest w oparciu o wyniki prawdopodobieństwa minimum 99.999% zalecane przez np. Komisję Hemogenetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Ekspertyza z badań DNA w formie pisemnej, którą otrzymują nasi klienci po wykonaniu badań genetycznych jest formułowana zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi biegłych sądowych z dziedziny badań DNA. Opinia zawiera metodykę, wyniki uwzględniające profil genetyczny zgodnie z międzynarodowym nazewnictwem oraz czytelne jasno sformułowane wnioski.

Badanie poufne z zachowaniem tajemnicy zawodowej

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej diagnosty laboratoryjnego jesteśmy zobligowani do zachowania tajemnicy zawodowej. Z wielkim szacunkiem przestrzegamy poufności danych uzyskanych od naszych klientów.

Materiał do badań DNA

Materiałem do badań genetycznych w przypadku testów na ojcostwo jest wymaz ze śluzówki policzków pobierany przez specjalnie przeszkolony personel. Procedura nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna.

Cennik badań ustalających ojcostwo z opinią biegłego


Prowadzimy również badania anonimowe ustalające ojcostwo na zlecenie indywidualne, obsługą tych zleceń zajmuje się nasz Serwis Internetowy Genetico adres: www.genetico.pl
© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone