O Instytucie  >  Współpraca Czwartek, 29 czerwca 2017
EU Współpraca

PROJEKTY BADAWCZO - NAUKOWE

Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy realizuje projekt rozwojowy wraz z Katedrą Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł projektu:

Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym.

- Celem badań jest opracowanie efektywnych metod identyfikacji osobniczej podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce na podstawie analizy DNA izolowanego z drewna i jego fragmentów oraz z innych części drzewa (np. liści, igieł, gałęzi) pozostawionych na miejscu przestępstwa/wykroczenia i u podejrzanego. Efektem końcowym prac będzie wprowadzenie do praktyki szczegółowych procedur umożliwiających porównanie DNA ze śladów pozostawionych w lesie z materiałem dowodowym zabezpieczonym u podejrzanego. Opracowana metodyka identyfikacji osobniczej drzew leśnych będzie mogła być wykorzystana na potrzeby wymiaru sprawiedliwości poprzez zlecanie ekspertyz jednostkom naukowym posiadającym odpowiednie doświadczenie i zaplecze aparaturowe.

Badania przeprowadzone są dla podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce: zarówno drzew iglastych (sosna zwyczajna - Pinus sylvestris L.; świerk pospolity - Picea abies (L.) Karst., jodła - Abies alba Mill; modrzew europejski - Larix decidua Mill.); jak i drzew liściastych (dęby szypułkowy i bezszypułkowy - Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus robur L.; buk zwyczajny - Fagus sylvatica L).

Potencjalnymi odbiorcami ekspertyz DNA drzew leśnych są: sądy, policja, prokuratura, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Straż Leśna oraz firmy likwidujące szkody budowlane.


Instytut Genetyki Sądowej realizuje również samodzielne projekty badawczo - naukowe.

Tytuły projektów:

Opracowanie systemów identyfikacji osobniczej zwierząt leśnych
- temat w trakcie realizacji

Opracowanie systemów identyfikacji osobniczej psów i kotów.
- temat w trakcie realizacji

Opracowanie systemów identyfikacji osobniczej zwierząt gospodarskich
- temat w trakcie realizacji

Opracowanie nowych systemów genetycznej identyfikacji człowieka
- temat w trakcie realizacji


© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone