O Instytucie  >  Współpraca  >  Zapytania ofertowe Czwartek, 29 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundusz Badań i WdrożeńInformujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sekwenatora następnej generacji - 1 szt. nowy środek trwały w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń pn. "Wyposażenie działu badawczego IGS w sekwenator następnej generacji (NGS) celem prowadzenia badań w obszarze oceny stanu zanieczyszczeń w żywności oraz w środowisku naturalnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4., wybrana została oferta firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Wszystkim oferentom, którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym dziękujemy.

© Instytut Genetyki Sądowej, Aleje Adama Mickiewicza 3/4, 85-071 Bydgoszcz
tel. 52-345-84-69, kom. 605-694-693, 605-694-691
Wszystkie prawa zastrzeżone